Make your own free website on Tripod.com

PROJEK PEMBANGUNAN

1. PROJEK KENDALIAN KERAJAAN
   

Bil. Nama Projek
1. Membina halaman balairaya JKKK.
2. Membina dewan belia 
Jalan Teluk Ipil
3. Menyiapkan Jalan Kubur India
( Jalan projek KPLB )

2.PROJEK KENDALIAN JKKK

Bil. Nama Projek
1. Membina bendul jalan
2. Membina papantanda untuk
 semua jalan kampung KPLB
3. Gotong royong kebersihan
kawasan dengan kerjasamama
MPSP.
4. Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
untuk ahli dan masyarakat satempat.

Laman utama