Make your own free website on Tripod.com

JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG NIBONG TEBAL, S.P.S.

DAFTAR  KEAHLIAN  DARI  1976  HINGGA  2002

Keahlian mengikut tahun perlantikan
(Klik pada tahun)

1976 1979 1981 1983 1985 1987 1989
1991 1993 1996 1998 2000 2003 2005


1976

Senarai Ahli Lantikan 1976

 1. Encik Chan Hung Long,PJM.

 2. Encik Thum Weng Fai,PJM.

 3. Encik Abu Bakar bin Degak

 4. Encik Ramayah a/l Muniandy

 5. Encik Tan Choon Huat

 6. Encik Yeoh Ba Seng

 7. Encik Chin Boon Tang @ Chin Boon chong.

 8. Encik Jaya Ram a/l Naipal

 9. Encik Sahat bin Mat

 10. Puan Haminah binti Awang

 11. Puan Haminah binti Hussain, PJK.

 12. Encik Hussain bin Salleh.

1976


1979

Senarai Ahli Lantikan 1979

 1. Encik Hussain bin Salleh - Pengerusi

 2. Encik Abdul Jalil bin Mohd Jidin - Setiausaha

 3. Encik Arumugam a/l Rajagopal

 4. Encik Loo Kwong Yoon

 5. Encik Yusop bin Mustafa

 6. Encik Yusoff bin Muhammad

 7. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 8. Encik Tang Chor Chin

 9. Encik Shunmugam a/l Vellayan

 10. Encik Ooi Peng Huat

 11. Encik Sathiamurthy a/l K.T.Arasu

 12. Encik Hussain bin Salleh

 13. Encik Lim Su Kuang

 14. Encik Jaafar bin Othman

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Chan Hung Long,PJM.

 2. Encik Thum Weng Fai,PJM.

 3. Encik Abu Bakar bin Degak

 4. Encik Ramayah a/l Muniandy

 5. Encik Tan Choon Huat

 6. Encik Yeoh Ba Seng

 7. Encik Chin Boon Tang @ Chin Boon chong.

 8. Encik Jaya Ram a/l Naipal

 9. Encik Sahat bin Mat

 10. Puan Haminah binti Awang

 11. Puan Haminah binti Hussain, PJK.

1979


1981

Senarai Ahli Lantikan 1981

 1. Encik Abdul Jalil bin Mohd Jidin - Pengerusi

 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Hussain bin Salleh

 4. Encik Arumugam a/l Rajagopal

 5. Encik Loo Kwong Yoon

 6. Encik Harun bin Abdullah

 7. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 8. Encik Tang Chor Chin

 9. Encik Shunmugam a/l Vellayan

 10. Encik Ooi Peng Huat

 11. Encik Jaafar bin Othman

 12. Encik Long bin Chik

 13. Encik Hussain bin Salleh

 14. Dr Lim Boon Ben

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Encik Sathiamurthy a/l K.T.Arasu

 2. Encik Yusoff bin Muhammad

 3. Encik Lim Su Kuang

1981


1983

Senarai Ahli Lantikan 1983

 1. Encik Hussain bin Salleh - Pengerusi

 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Loo Kwong Yoon

 4. Encik Harun bin Abdullah

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Shunmugam a/l Vellayan

 8. Encik Ooi Peng Huat

 9. Encik Jaafar bin Othman

 10. Encik Long bin Chik

 11. Encik Hussain bin Salleh

 12. Dr Lim Boon Ben

 13. Encik Puah Aik Suan

 14. Encik N. Logaya

 15. Encik Omar bin Lit

 16. Tuan Haji Hassan bin Hashim

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Abdul Jalil bin Mohd Jidin - Pengerusi

 2. Encik Arumugam a/l Rajagopal

1983


1985

Senarai Ahli Lantikan 1985

 1. Encik Hussain bin Salleh - Pengerusi

 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Loo Kwong Yoon

 4. Encik Harun bin Abdullah

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Ooi Peng Huat

 8. Encik Long bin Chik

 9. Encik Hussain bin Salleh

 10. Dr Lim Boon Ben

 11. Encik Puah Aik Suan

 12. Encik N. Logaya

 13. Encik Yusop bin Mat

 14. Encik Che Hussain bin Saad

 15. Encik Mukhtar bin Ismail

 16. Encik Abdul Malik bin Rejab

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Omar bin Lit

 2. Tuan Haji Hassan bin Hashim

 3. Encik Shunmugam a/l Vellayan

 4. Encik Jaafar bin Othman

1985


1987

Senarai Ahli Lantikan 1987

 1. Encik Hussain bin Salleh - Pengerusi

 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Loo Kwong Yoon

 4. Encik Kuppusamy a/l Muniandy

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Ooi Peng Huat

 8. Encik Ariffin bin Wan Chik

 9. Encik Long bin Chik

 10. Encik Hussain bin Salleh

 11. Dr Lim Boon Ben

 12. Encik Puah Aik Suan

 13. Encik N. Logaya

 14. Puan Fatimah binti Kasa

 15. Encik Che Hussain bin Saad

 16. Encik Mukhtar bin Ismail

 17. Encik Abdul Malik bin Rejab

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Harun bin Abdullah

 2. Encik Jaafar bin Othman

 3. Encik Yusop bin Mat

1987


1989

Senarai Ahli Lantikan 1989

 1. Encik Ooi Teng Bok - Pengerusi
 2. <>
 3. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 4. Encik Harun bin Abdullah

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Hussain bin Salleh

 8. Encik Ng Meng Huwa

 9. Encik Che Hussain bin Saad

 10. Encik Ismail bin Ali

 11. Encik Sabirin bin Salikin

 12. Encik Arujunan a/l Rajoo

 13. Encik Ngau Tai Yap @ Yeoh aik Cheang

 14. Encik Tan Koo Ching

 15. Puan Shirley Low Shoo Hun

 16. Encik Ooi Bak Teik

 17. Encik Muhammad bin Zakaria

 18. Puan Hajjah Haminah binti Haji hussain,AMN.,PKT.,PJK.

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Puan Fatimah binti Kasa

 2. Encik Jaafar bin Othman

 3. Encik Yusop bin Mat

 4. Encik Hussain bin Salleh - Pengerusi

 5. Encik Mukhtar bin Ismail

 6. Encik N. Logaya

 7. Encik Abdul Malik bin Rejab

 8. Dr Lim Boon Ben

 9. Encik Ariffin bin Wan Chik

 10. Encik Kuppusamy a/l Muniandy

 11. Encik Puah Aik Suan

 12. Encik Ooi Peng Huat

 13. Encik Long bin Chik

 14. Encik Loo Kwong Yoon

1989


1991

Senarai Ahli Lantikan 1991

 1. Encik Ooi Teng Bok - Pengerusi
 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Tuan Haji Zainon bin Yacop,PPN.,PJK.

 4. Encik Tan Boon Peang

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Ng Meng Huwa

 8. Encik Che Hussain bin Saad

 9. Encik Sabirin bin Salikin

 10. Encik Arujunan a/l Rajoo

 11. Encik Tan Teong Leng

 12. Encik L. Maniam,PJM.

 13. Encik Muhammad bin Zakaria

 14. Puan Hajjah Haminah binti Haji hussain,AMN.,PKT.,PJK.

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Puan Shirley Low Shoo Hun

 2. Encik Ismail bin Ali

 3. Encik Harun bin Abdullah

 4. Encik Ngau Tai Yap @ Yeoh aik Cheang

 5. Encik Tan Koo Ching

1991


1993

Senarai Ahli Lantikan 1993

 1. Encik Ooi Teng Bok - Pengerusi
 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Tuan Haji Zainon bin Yacop,PPN.,PJK.

 4. Encik Tan Boon Peang

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Che Hussain bin Saad

 8. Encik Sabirin bin Salikin

 9. Encik Arujunan a/l Rajoo

 10. Encik Tan Teong Leng

 11. Encik L. Maniam,PJM.

 12. Encik Teoh Chin Yam

 13. Encik Arumugam a/l Manickam,PJM.,PJK.

 14. Encik Ang Ah Bah

 15. Encik Che Ani bin Shafei

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Ng Meng Huwa

1993


1996

Senarai Ahli Lantikan 1996

 1. Encik Tan Teong Leng - Pengerusi

 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Tuan Haji Zainon bin Yacop,PPN.,PJK.

 4. Encik Tan Boon Peang

 5. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 6. Encik Tang Chor Chin

 7. Encik Che Hussain bin Saad

 8. Encik Sabirin bin Salikin

 9. Encik Arujunan a/l Rajoo

 10. Encik L. Maniam,PJM.

 11. Encik Teoh Chin Yam

 12. Encik Arumugam a/l Manickam,PJM.,PJK.

 13. Encik Che Ani bin Shafei

 14. Encik Ganesh a/l Kailsan,PJK.

 15. Encik Ng Meng Huwa

 16. Encik Khor Lit Chuan

 17. Encik Munusamy a/l Narasiman

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Ooi Teng Bok - Pengerusi
 2. Encik Ang Ah Bah

1996


1998

Senarai Ahli Lantikan 1998

 1. Encik Tan Teong Leng - Pengerusi

 2. Encik Ooi Teng Hoe
 3. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 4. Tuan Haji Zainon bin Yacop,PPN.,PJK.

 5. Encik Tan Boon Peang

 6. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 7. Encik Che Hussain bin Saad

 8. Encik Sabirin bin Salikin

 9. Encik Arujunan a/l Rajoo

 10. Encik L. Maniam,PJM.

 11. Encik Arumugam a/l Manickam,PJM.,PJK.

 12. Encik Munusamy a/l Narasiman

 13. Che Rohaya binti Ahmad

 14. Encik Kothandapani a/l Malikanno

 15. Encik Shaikh Ibrahim bin Haji Meera Hussein

 16. Encik Tan Mooi Hong

 17. Encik Teoh Lee

 18. Puan Hajjah Haminah binti Haji Hussain AMN.,PKT.,PJK.

 19. Puan Ching Siam Kee,PJK.

 20. Encik Ng Meng Huwa

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Teoh Chin Yam

 2. Encik Ganesh a/l Kailsan,PJK.

 3. Encik Che Ani bin Shafei

1998


2000

Senarai Ahli Lantikan 2000

 1. Encik Ooi Teng Hoe - Pengerusi
 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Tan Boon Peang

 4. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 5. Encik Arujunan a/l Rajoo

 6. Encik Tan Teong Leng

 7. Encik L.Maniam,PJM.

 8. Encik Arumugam a/l Manickam,PJM.,PJK.

 9. Encik Yahaya bin Ibrahim

 10. Encik Abdullah bin Hassan

 11. Encik Raji bin Shahadat,PPN. PJK.,PJM.

 12. Puan Yah binti Hassan,PJM.

 13. Encik Ng Meng Huwa,PJK.

 14. Encik Hah Bak Hai

 15. Encik Teoh Sang Kee

 16. Encik Kothandapani a/l Malikanno

 17. Encik Shaikh Ibrahim bin Haji Meera Hussein

 18. Tuan Haji Zainon bin Yacop,PPN.,PJK.

 19. Encik Che Hussain bin Saad

 20. Encik Munusamy a/l Narasiman,PJK.,PJM.

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. Encik Sabirin bin Salikin

 2. Encik Ang Ah Bah

 3. Che Rohaya binti Ahmad

2000


2003

Senarai Ahli Lantikan 2003

 1. Encik Ooi Teng Hoe - Pengerusi
 2. Encik Yusop bin Mustafa - Setiausaha

 3. Encik Tan Boon Peang

 4. Encik Subramaniam a/l Thannimalai

 5. Encik Arujunan a/l Rajoo

 6. Encik Tan Teong Leng

 7. Encik L. Maniam,PJM.

 8. Encik Arumugam a/l Manickam,PJM.,PJK.

 9. Encik Yahaya bin Ibrahim

 10. Encik Abdullah bin Hassan

 11. Encik Raji bin Shahadat,PPN. PJK.,PJM.

 12. Puan Hajjah Yah binti Hassan,PJM.

 13. Encik Ng Meng Huwa,PJK.

 14. Encik Hah Bak Hai

 15. Encik Teoh Sang Kee

 16. Encik Ng Meng Huwa

 17. Encik Kothandapani a/l Malikanno

 18. Encik Shaikh Ibrahim bin Haji Meera Hussein

 19. Encik Razali bin Omar

 20. Puan Tan Ah Poo

Ahli ahli yang tidak di lantik semula

 1. - tiada

2003


Perkhidmatan untuk sessi Perlantikan 2003
akan berakhir pada 31hb Disember, 2004

Kembali